PCD - shoots

Toronto

11. března 2008 v 17:49 | Elka-Nicole

Yam!

7. března 2008 v 8:46 | Elka-Nicole

Guido Ohlenbostel

7. března 2008 v 8:29 | Elka-Nicole

Maxim

23. února 2008 v 21:45 | Elka-Nicole

Alan Silfen

23. února 2008 v 21:34 | Elka-Nicole

Malaysia

23. února 2008 v 21:23 | Elka-Nicole

James White

23. února 2008 v 20:51 | Elka-Nicole

Katrin Spencer

23. února 2008 v 20:31 | Elka-Nicole

Anthony Mandler

23. února 2008 v 20:08 | Elka-Nicole

Toby Zerna

23. února 2008 v 18:51 | Elka-Nicole

Bo Bridges

23. února 2008 v 18:41 | Elka-Nicole

Fashion Rocks

22. února 2008 v 21:04 | Elka-Nicole

Stila Launch

21. února 2008 v 13:34 | Elka-Nicole

Amy V. Cooper pro MTV

29. srpna 2007 v 8:56 | Elka-Nicole

James White - PCD (HQ)

29. srpna 2007 v 8:48 | Elka-Nicole
 
 

Reklama